O nouă vizită arhierească la Căuşeni

sf.ioan 2sf.ioan1

Marţi 20 ianuarie 2015, ziua când creştinii ortodocşi, care respectă silul vechi, au prăznuit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la paraclisul „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” din oraşul Căuşeni (preot paroh PC Protoiereu Mitrofor Ioan Pancu, protopop de Căuşeni şi Ştefan-Vodă).

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum pentru sănătatea părintelui paroh şi a binefăcătorilor noului sfânt locaş.

În cuvântul său PS Antonie a vorbit despre Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, care „a fost ales de Dumnezeu pentru a-L descoperi oamenilor pe Mântuitorul”. Între altele, PS Antonie a spus: „Sfântul Ioan este Înaintemergătorul Domnului. El pregăteşte calea, anunţând în ce stare se cuvine să întâmpine oamenii pe Mântuitorul, şi anume în stare de pocăinţă. Pentru înalta sa misiune, el s-a pregătit în pustie, în asceză aspră, în post şi pocăinţă. Sfântul Ioan este prototipul monahilor. De la el au învăţat pustnicii că pentru a te apropia de Dumnezeu, este nevoie de pocăinţă, post şi rugăciune”.

PS Antonie l-a felicitat pe părintele paroh Ioan Pancu cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice, dorindu-i „păstorire îndelungată în grădina Domnului cu roade bogate duhovniceşti”. Preasfinţia Sa a menţionat că este o bucurie ca în această zi de sărbătoare să se afle la Căuşeni şi să conslujească cu unul dinte cei mai harnici preoţi ai Mitropoliei Basarabiei, apreciind şi de data aceasta osteneala şi jertfa sfinţiei sale la ridicarea unei noi biserici. Între altele PS Antonie a spus: „Părintelui Ioan i-a revenit o misiune grea — să întemeieze prima comunitate de creştini a Mitropoliei Basarabiei aici la Căuşeni. Nu i-a fost uşor. A avut de înfruntat multe greutăţi, însă cele mai dureroase au fost atacurile care veneau din partea slujitorilor Patriarhiei Moscovei, care intenţionat răspândeau diferite minciuni despre sfinţia sa şi Mitropolia Basarabiei. Ştim că ostilitatea fraţilor de aceiaşi credinţă i-au provocat multe dureri şi necazuri. Ani de zile a umblat prin tribunale. A cheltuit timp, bani şi multă sănătate. Dar Bunul Dumnezeu nu l-a lăsat, l-a ajutat şi roadele se văd. Faptul că în Căuşeni, astăzi, mai există o parohie a Mitropoliei Basarabiei, este de asemenea meritul părintelui Ioan. În această zi de sărbătoare îi dorim părintelui protopop multă sănătate, pace sufletească şi putere de a duce la bun sfârşit ridicare noului sfânt locaş şi să înmulţească parohiile Mitropoliei Basarabiei în raioanele Căuşeni şi Ştefan-Vodă. Doamne ajută şi să ne trăiţi, părinte, întru mulţi şi fericiţi ani”. PS Antonie i-a dăruit părintelui Ioan un Molitfelnic, dorindu-i slujire rodnică spre slava lui Dumnezeu.

PS Antonie a efectuat prima vizită în mijlocul comunităţii „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” din oraşul Căuşeni, la 7 iulie 2014, cu ocazia sărbătoririi hramului.

PS Antonie i-a felicitat, cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice, pe toţi creştinii care poartă numele de Ion şi Ioana şi derivatele acestor nume.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

sf.ioan 3sf.ioan 4

Реклама

O vizită pastorală în Protopopiatul Căușeni

SAM_7299SAM_7301

La data de 18 noiembrie, a fost în vizită pastorală Înalt Preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor în Protopopiatul Căușeni unde a vizitat Sfânta Biserică care este în construcție din orașul Căușeni, sectorul micro cu hramul,, Nașterea Cinstitului Slăvitului Prooroc și ÎnainteMergătorul și Botezătorul Ioan’’ Protoiereu mitrofor Ioan Pancu.

Înalt Preasfințitul a fost primit cu mare bucurie de către Preotul Paroh la care l-a informat despre mersul lucrăriilor de construcție a Sf.Biserici efectuate vara-toamna a acestui an.

Înalt Preasfințitul Petru s-a bucurat nespus de muncă rodnică a Părintelui Ioan unde a apreciat şi de această dată ostenelile duhovniceşti ale părintelui Ioan Pancu, protopop de Căuşeni „care a reuşi să organizeze o comunitate de creştini la Căuşeni”.„ Începutul mereu este greu, însă cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, dar și a creștinilor se poate de făcut multe. Încercările prin care ați trecut nu au fost deloc ușoare, însă Dumnezeu a auzit rugăciunile dumneavoastră și a scos în cale oameni buni care pas cu pas vă ajută la înălțarea Sfintei Bisericii.

Părintele Ioan a mulţumit Întâistătătorului Mitropoliei Basarabiei pentru vizita pastorală, şi a dus mulţumire pentru susținerea și sprijinul Înalt Preasfințitului pentru Biserica în construcție.

După vizita și dialogul cu Protopopul de Căușeni, Părintele Ioan a oferit Preasfințitului o agapă frățească.

Înainte de a pleca spre Chişinău, Mitropolitul Pentru a vizita şantierul viitoarei biserici din Căuşeni, sectorul Valul lui Trăian unde părintele Ioan a vorbit Preasfinţiei Sale despre mersul lucrărilor de construcţie, și despre ziua când se va sfinți Paraclisul.

SAM_7327

SAM_7330

Sfințirea Secției de Reanimare la Căușeni

IMG_5059IMG_5066

La data de 6 noiembrie 2014, cu ajutorul Bunului Dumnezeu s-a sfințit secția de reanimare a Spitalului raional Căușeni ,, Ana și Alexandru’’. Serviciul divin a fost oficializat de un sobor de preoți în frunte cu Protoiereul mitrofor Ioan Pancu, Protopop de Căușeni și Ștefan Vodă.

În cuvântul său de învățătură Părintele Ioan Pancu ne-a vorbit despre conclucrarea dintre Spital și Biserică, dintre medici și preoți care se dovedeste a fi importanți și necesari, deoarece în preocupările noastre și unii și alții ne întâlnim cu omul suferind, cu omul bolnav trupește și sufletește, cu omul care în încercările prin care trece se luptă cu suferința căutând sursele refacerii sănătății nu numai în știința și practica medicală, ci mai ales la Dumnezeu, de la Care așteaptă ajutorul prin Biserica, prin medic și preot deopotrivă. Spitalul, din acest punct de vedere, este spațiul de interferență a știintei și practicii medicale cu credința, iar punctul cel mai important al interferenței medic-preot este vindecarea bolnavului realizată atât prin administrarea tratamentului medical cât si prin lucrarea dreptei credinte, care ca dreapta cunoastere, cinstire și trăire a lui Dumnezeu, reface în omul bolnav legătura cu harul divin. Printre altele, Părintele Ioan a menționat și învățătura Evangheliei despre minunea de la scăldătoarea Vitezda unde ne spune că această scăldătoare era într-adevăr vestită pentru că apele ei erau cunoscute prin puterea lor vindecătoare și era înconjurată de „cinci pridvoare”,și sub acest adăpost se găsea o mulțime de bolnavi care nădăjduiau să afle vindecare. Sf. Ioan ne arată cum se petreceau lucrurile: din când în când, la vreme sorocită, apele „se tulburau” pentru că un înger al lui Dumnezeu cobora, și primul care izbutea să intre în această apă vie era vindecat „de orice boală ar fi fost ținut”. Astăzi, menționează Părintele Ioan prin stropirea cu agheazmei a intrat Dumnezeu în sufletul fiecărui bolnav, aducându-le putere, răbdare și credință.

Șeful secției de reanimare, d-l Bucuci Timofeia a mulțumit Părintelui Ioan exprimându-şi speranţa că prin rugăciunile slujitorilor Bisericii şi prin profesionalismul medicilor se va reuşi salvarea a cât mai multor vieţi omeneşti

Șeful Spitalului raional ,,Ana și Alexandru’’Căușeni, d-l Alexandru Cojocaru la rândul său a mulțumit Părintelui Ioan pentru susținerea și grija ce o are pentru spital dar și pentru bolnavii de aici. În dar a a adus secției de reanimare mobilier pentru sălile pacienților.

După sfințire, Șeful secției de reanimare a oferit o agapă frățească pentru toți creștini prezenți la sfințire

IMG_5106IMG_5116

IMG_5075IMG_5113

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, prăznuit la Căuşeni

PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (7)Luni 7 iulie, ziua serbării Naşterii Sfântului Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos pe stil vechi, Preasfinţitul Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la paraclisul „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” din oraşul Căuşeni, cu ocazia hramului acestei comunităţi (preot paroh PC Protoiereu Mitrofor Ioan Pancu, protopop de Căuşeni şi Ştefan-Vodă).

După înconjurarea tradiţională a sfântului locaş şi oficierea unui Te-Deum pentru sănătatea părintelui paroh şi a binefăcătorilor noului sfânt locaş, PS Antonie a rostit un cuvânt de învăţătură, după care l-a felicitat pe părintele Ioan şi pe toţi creştinii, care poartă numele Înaintemergătorului şi Botezătorului Domnului nostru Iisus Hristos, cu ocazia zilei onomastice.

Felicitându-l pe părintele Ioan, PS Antonie a subliniat calităţile sale organizatorice, gospodăreşti şi misionare şi i-a urat ani mulţi de păstorire spre lauda Bisericii lui Hristos şi mântuirea sufletului sfinţiei sale şi a păstoriţilor săi.

Domnul Grigore Repeşciuc, primarul oraşului Căuşeni, unul dintre ctitorii bisericii din Căuşeni, l-a felicitat şi el, la rândul său, pe părintele Ioan cu ocazia zilei onomastice, înmânându-i părintelui o diplomă specială, menţionând contribuţia părintelui Ioan la sănătatea spirituală a căuşenenilor.

Cuvinte de apreciere la adresa părintelui Ioan au mai rostit Preşedintele Casei Limbii Române, Valeriu Ostaş, dna Maria Vasluian, dna Maria Vrânceanu şi alţi fii duhovniceşti de-ai părintelui. Cei care au luat cuvântul i-au mulţumit părintelui Ioan pentru bunătatea sa, înţelepciunea şi dragostea cu care ascultă pe fiecare creştin.     

Anul acesta sectorul Micro al oraşului Căuşeni, unde se află paraclisul „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” pentru prima dată, la iniţiativa părintelui Ioan, şi-a serbat hramul oficial. 

Înainte de a pleca spre Chişinău, PS Antonie a vizita şantierul viitoarei biserici din Căuşeni, unde părintele Ioan a vorbit Preasfinţiei Sale despre mersul lucrărilor de construcţie.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

 PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (1)

 

 

 

 

 

 

 

PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (2)

PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (3)PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (4)PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (6)PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014 (8)PS Antonie de Orhei la biserica din Causani 7 iulie 2014

PRĂZNUIREA HRAMULUI NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN LA CĂUȘENI

IMG_20130707_113517La 7 iulie, ziua când serbăm Naşterea Sfântului Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos , Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul comunităţii „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” din oraşul Căuşeni (preot paroh PC Protoiereu Mitrofor Ioan Pancu).

Slujba a fost oficiată într-un Biserică amenajat temporar până va fi ridicată noua biserică.

În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru a vorbit despre Sfântul Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, ultimul şi cel mai important proroc al Vechiului Testament. Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei, între altele, a spus: „Sfânta Evanghelie ne relatează despre modul minunat în care s-a născut Sfântul Ioan. Preotul Zaharia și soția lui Elisabeta, deși erau oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, nu au putut până la bătrânețe să aibă copii. La poporul evreu acesta era considerat un mare blestem ce se abătea asupra familiei din partea lui Dumnezeu. Uneori nici jertfele nu le erau primite la templul celor ce nu aveau copii.

În vremea împăratului Irod, în timpul săptămânii când era de rând la templu,Zaharia a intrat să tămâieze. Pe când tot poporul era afară și se ruga, i s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii.

Este anunțat că i-au fost ascultate rugăciunile si că Dumnezeu le va da un copil, căruia trebuie să-i pună numele Ioan. Pentru că a fost neîncrezător în vestea adusă de Arhanghelul Gavriil, Zaharia a rămas mut până în ziua când s-au împlinit acestea.

Când a venit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. În a 8-a zi când trebuia tăiat împrejur, s-au strâns vecinii și rudele și voiau să-l numească pe prunc – Zaharia – ca pe tată. Pentru că era soție de prooroc și avea și ea darul proorociei, Elisabeta spune că se va chema Ioan. Pentru că cei strânși obiectau și îi cereau părerea, Zaharia a scris pe o tăbliță: „Ioan este numele lui”(Luca 1;63), iar în clipa următoare a putut din nou să vorbească. Fiind martorii atâtor minuni (stearpa a născut la bătrânețe, și mutul a început să vorbească) cei strânși au început să se întrebe „Ce va fi oare acest copil?”(Luca 1;66). Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul, și al Elisabetei, cea stearpă, fiind născut din făgăduință. Acesta a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut, și a umplut toată lumea de bucurie. Drept aceea și îngerii astăzi se bucură cu oamenii, și toată lumea este plină de bucurie și de veselie.

Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a apreciat şi de această dată ostenelile duhovniceşti ale părintelui Ioan Pancu, protopop de Căuşeni „care a reuşi să organizeze o comunitate de creştini la Căuşeni”. „ Începutul mereu este greu, însă Părintele Ioan ne-a arătat că cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, dar și a creștinilor se poate de făcut multe. Încercările prin care a trecut Părintele nu au fost deloc ușoare, însă Dumnezeu i-a auzit rugăciunile și i-a scos în cale oameni buni care pas cu pas ajută la înălțarea Sfintei Bisericii.

Părintele Ioan a mulţumit Întâistătătorului Mitropoliei Basarabiei pentru slujba oficiată cu ocazia sărbătoririi hramului al doilea  şi a dus mulţumiri creştinilor care sunt aproape şi sprijină ridicare noii biserici.

Părintele paroh şi consiliul parohial a adresat un îndemn, către toţi oamenii de bună credinţă, pentru a contribui din puţinul lor la ridicarea noului locaş.

Doritorii de a ajuta la construcţia noii biserici o pot face la următorul cont bancar:

 

BC ,,Agroindbank’’ SA filiala Căuşeni
c/b 22511448899
c/f  1009620003399

IMG_20130707_081536IMG_20130707_081626IMG_20130707_112642IMG_20130707_112056 IMG_20130707_112820

Adunarea anuală a Protopopiatului de Căuşeni al Mitropoliei Basarabiei

SAM_1190La data de 27 decembrie 2012, cu binecuvîntarea IPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a avut loc sedinţa anuală a Protopopiatului Ortodox de Căuşeni. Adunarea s-a desfăşurat în sfântul locaş al Parohiei Ortodoxe Române „Naşterea Cinstitului Slăvitului Prooroc şi Înainte Mergătorul şi Botezătorul Ioan ” din oraşul Căuşeni.

Sedinţa a început cu rugăciunea obişnuită, după care părintele protopop, protoiereu mitrofor Ioan Pancu, a adus la cunoştinţa preoţilor ultimele directive ale Centrului Mitropolitan.

Printre subiectele de pe ordinea de zi au fost prezentarea rapoartelor de activitate a parohiilor Protopopiatului de Căuşeni pe anul 2012 şi programul de activitate pe anul 2013. Un subiect al discuţiei preoţilor a constituit nivelul misiunii ortodoxe în cadrul protopopiatului de Căuşeni, accentuându-se necesitatea sporirii numărului de abonaţi la ziarul Mitropoliei BasSAM_1193arabiei „Misionarul”.

S-a vorbit şi despre anul 2012, ca un an productiv. În acest an s-a deschis o Biserică la Căuşeni, dar şi Mitropolitul Petru a făcut cîteva vizite în oraş cît şi în raion.

Conform rânduielilor vieţii clericale, după şedinţă preoţii au săvârşit Taina Mărturisirii.  

Ultimul subiect al întrunirii a constituit diverse probleme legate de viaţa Protopopiatului Căuşeni.

Părintele Ioan Pancu, a menţionat la sfîrşitul adunării ,, Sperăm să crească numărul parohiilor dar şi al credincioşilor, revenind la o credinţă’’

SAM_1199Adunarea s-a încheiat cu o agapă frăţească organizată de părintele protopop Ioan Pancu.

                          

 

Naşterea cea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Nasterea-DomnuluiMare este praznicul împărătesc de astăzi. S-a născut Hristos Domnul din Fecioara Maria în peștera cea săracă din or.Betleem. Astăzi a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne îndumnezeiască, să ne izbăvească de întunericul necredinței și de legătura păcatelor și să ne ridice din nou la cinstea cea dintâi. Sunt, iată două mii de ani de cînd s-a întrupat Mântuitorul lumii, de când s-a sculat în iesle, de când L-au cinstit magii cu daruri- aur, smirnă și tămâie- de când îl caută Irod să-L ucidă, de când I sau închinat păstorii din Betleem și de când i-au cântat îngerii primul colind, prima cântare îngerească de bucurie și de împăcare. Imnul păcii și al împăcării între cer și pământ, între Dumnezeu și oameni pe care i-au cântat îngerii la Betleem este acesta : Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire.

    Astăzi și Biserica noastră Ortodoxă saltă de frumusețea cântărilor care au început să se cânte cu mult mai înainte de Crăciun: ‘’ Hristos Se naște, slăviți-L; Hristos din ceruri , întâmpinați-L; Hristos pe pământ înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul ! ’’( Catavasia Nașterii Domnului).

  Astăzi copii cu steaua vestesc bucuria Nașterii Domnului în casele noastre, iar creștinii cântă pe tot pământul colinde sfinte care veselesc inimile credincioșilor și slăvesc pe Iisus Hristos,care a venit la noi să ne împace și să ne mântuiască.

   Astăzi clopotele vestesc Nașterea Domnului pe pământ, iar Sfintele Biserici, pline de credincioși, saltă de bucurie și de frumusețea slujbelor, căci astăzi a venit la noi Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Astăzi toți creștini buni, împăcați unii cu alții și dezlegați de păcate, vin la Biserică să cânte, să se roage, să-L întâmpine pe împăratul Hristos și să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului,

   Să stiți, fraților, că Hristos S-a născut cu trupul numai o dată la Betleem, dar duhovnicește Se naște permanent în inimele și sufletele noastre, prin Biserică, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Căci peștera din Betleem s-a transformat în nenumărate biserici creștine, răspândite astăzi în toată lumea. Ieslea în care S-a culcat Hristos este înlocuită astăzi cu Sfintele Altare în care se săvârșește Sfânta Liturghie și se sfințește Trupul și Sângele Domnului. Fecioara Maria închipuiește Biserica Legii harului întemeiată de Hristos pe care nici porțile iadului nu pot s-o biruiască ( Matei 16,18).

Iosif închipuiește Legea veche, care nu poate mântui pe oameni. Steaua de la răsărit, care călăuzea pe magi, este învățătura Sfintei Evanghelii, care călăuzește pe toată lumea spre Dumnzeu pe calea mântuirii. Magii închipuiesc toate neamurile pământului chemate la credința creștină. Păstorii oilor de la Betleem închipuiesc pe toți păstorii Bisericii Ortodoxe- episcopi, preoți și diaconi –care păstoresc turma lui Hristos spre mântuire. Iar darurile aduse de magi închipuiesc toate faptele bune pe care trebuie să le facem și să le închinăm lui Hristos.

 Fără păstori sufletești, fără Biserică, fără Sfînta Liturghie, fără Sfintele Taine, fără credința dreaptă și fapte bune, Hristos nu vine la noi, nu Se naște în inimile și casele noastre și nu ne putem mântui.

   Deci, să iubim Biserica precum iubim pe Iisus Hristos Domnul. Să ascultăm de preoți și episcopi așa cum ascultăm de Dumnezeu. Să trăim în dragoste unii cu alții, că  toți  suntem frați și copii ai lui Hristos. Să cântăm astăzi cântări de laudă Pruncului Iisus care S-a născut pe pământ pentru mântuirea noastră și să ne rugăm împreună cu Domnul să facă pace în sufletele noastre, să facă pace între toate popoarele pământului, ca să ne izbăvim de războaie și de moarte și să putem cânta împreună cu toții cântarea pe care o cântau îngerii la Betleem : Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire.

Comunitatea „Naşterea Sfântului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan” din oraşul Căuşeni şi-a serbat primul hram

Sărbătoare mare la Căuşeni în ziua cînd Biserica Ortodoxă de stil vechi sărbătoreşte Naşterea lui Ioan Botezătorul. În această zi a fost oficiată pentru prima dată o liturghie arhierească în biserica improvizată de pe teritoriul Spitalului Raional Ana şi Alexandru, locul unde în cîţiva ani va fi înălţat un lăcaş sfînt sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei .La evenimentul de oficiere a slujbei religioase a bisericii care va sărbători hramul de Naşterea lui Ion Botezătorul a fost prezent şi Mitropolitul Basarabiei Petru împreună cu un sobor de preoţi. De ziua care este cunoscută în popor şi cu denumirea de Drăgaica sau Sânzienele la Căuşeni şi-a deschis uşile un nou lăcaş Sfănt pe teritoriul Spitalului Raional Căuşeni care deacum în colo va oficia hramul de sărbătoarea Naşterii lui Ioan Botezătorul. Chiar dacă adevăratul Lăcaş Sfînt este în construcţie preotul Ioan Pancu a început deja oficierea liturghiilor într-o bisericuţă construită temporar. De ziua hramului aici au venit enoriaşi din diferite colţuri ale oraşului.La oficierea slujbei divine au asistat şi Mitropolitul Petru al Basarabiei cu un sobor de preoţi care au oferit distincţii bisericeşti mai multor enoriaşi care contribuie la ridicarea bisericii. Legenda spune că Sfântul Ioan Botezătorul a supravieţuit masacrului pruncilor din Betleem. El a crescut în deşert, pregătindu-se de marea slujire, prin post şi rugăciune. Prorocul Ioan a venit pe malul Iordanului pentru a-l boteza pe Iisus Hristos. A avut o moarte de mucenic – i-a fost tăiat capul, la ordinul regelui Irod Antipa .

Preotul Ioan Pancu susţine că biserica Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul va oficia slujbe de fiecare sărbătoare şi în fiecare zi de duminică. 

Sursa:Studio-L

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaj: http://www.studio-l.md/index.php?view=video&id=1576&option=com_jomtube&Itemid=56

Articol: http://www.mitropoliabasarabiei.md/news/615/

Un nou altar la Căușeni

În orașul Căușeni s-a sfințit  încă un altar pentru  creștinii care vin să se roage în Casa Domnului, pentru cei ce așteaptă darul lui Dumnezeu dăinuind peste veacuri.

        La 7 iunie,  cu binecuvîntarea ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a fost oficiată Slujba de sfinţire a Paraclisului cu hramul ,,Nașterea Cinstitului Slăvitului Prooroc și ÎnainteMergătorul și Botezătorul Ioan’’ or. Căuşeni, de către părintele protoiereu mitrofor Ioan Pancu, preot paroh și protopop de Tighina, împreună cu un sobor de  preoții din raionul Căușeni.

În cuvîntul său de învăţătură, părintele Ioan Pancu  a vorbit despre necesitatea acestui paraclis. ,,În acest răstimp  de cînd  am început lucrările ştim că nu ne-a fost uşor, am trecut prin greutăţi şi încercări, dar iată astăzi avem cu toţii o zi de bucurie – s-a sfinţit  paraclisul în care o să ne rugăm, unde o să lucrăm propria mîntuire, căci  Biserica este o stea ce ne luminează calea spre Dumnezeu. Mulţumim ctitorilor pentru contribuţie, pentru jertfa lor. Ceea ce dăm lui Dumnezeu, în realitate este al nostru. A fi ctitor de biserică este o chemare şi binecuvîntare. Faptele bune aduc lumină pe chipul nostru. Şi cu cît numărul faptelor noastre sînt mai multe, chipul nostru este mai luminos. Să nu încetăm a face fapte bune”, a specificat părintele protopop.

La sfîrșit, Părintele a primit în dar Icoane aduse de către Ion Șaitan  cu susținerea bătrînilor de la azil-ul din Tănătari, r-l Căușeni.

După sfințire, Părintele a oferit o agapă frăţească pentru toţi creştinii prezenţi la Sfințirea Paraclisului.

PREDICA LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

  Domnul Iisus Hristos, după ce a vorbit cu ucenicii Săi

 s-a Înălţat la cer şi a şezut dea-dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl

(Marcu cap.XIV. 19)

Hristos s-a Înălțat!

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după ce a suferit patimi înfricoşate, răstignire şi moarte de care s-au înfricoşat nu numai firea omenească ci sau schimbat şi stihiile cerului şi a pământului, văzând răbdarea cea mai presus de fire omenească a treia zi a înviat din mormântul cel pecetluit şi străjuit cu strajă puternică, arătându-se pe sine biruitor al morţii şi stăpân al vieţii.

După sfânta Sa înviere din morţi s-a arătat femeilor mironosiţe care mergeau să ungă cu miresme trupul Domnului — neştiind că a înviat- şi cărora le zice  Bucuraţi-vă , apoi s-a arătat sfinţilor Săi ucenici şi apostoli care se risipise plini de întristare şi frică ,despărţiţi acum de învăţătorul lor Iisus Hristos şi pe care îi binecuvintează  cu părinteştile cuvinte Pace Vouă . La 8 zile s-a arătat Sfântului Apostol Toma , zicându-i să nu fie îndoielnic de învierea cea din morţi , ci să fie credincios. Apoi Domnul s-a arătat multora din cei care credeau întrânsul ca să-şi arate şi mai mult puterea Sa dumnezeiscă  prin învierea din morţi . Ba încă şi mai mult a petrecut  în mijlocul poporului alături de ucenicii Săi timp de 40 de zile ,învăţând şi tămăduind pe cei bolnavi flămânzind şi însetând , mâncând şi ospătând în mijlocul oamenilor păcătoşi, arătându-se prin aceasta ca nu este o nălucire ci este om şi Dumnezeu , care a venit în lume să cheme la mântuire pe toţi cei osteniţi şi împovăraţi de jugul păcatelor. Îl vedem pe Domnul plin de milă şi bunătate în pridvorul lui Solomon la scăldătoarea oilor unde zăcea mulţime de bolnavi orbi şchiopi, uscaţi cum vindecă pe un slăbănog care a aşteptat 38 de ani în suferinţă. Îl vedem pe Domnul care zice N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi ci pe cei păcătoşi… stând de vorbă cu o femeie păcătoasă samarineancă lângă fântâna lui Iacov ,cerându-i apă să bea, fiind însetată firea omenească, dar o minune , Cel care a cerut apă trecătoare dăruieşte samarinencei apa cea vie apa cea veşnică , apa iertării păcatelor, după care îi făgăduieşte ca nu va înseta niciodată.

Călătorind Domnul pe cale cu ucenicii Săi şi întâlnind un orb din naştere ,Sfinţii Apostoli îl întreabă Doamne cine a greşit acesta sau părinţii lui de s-a născut orb?  dar Domnul Doctor al sufletelor şi al trupurilor vindecându-l le-a răspuns Nici acesta si nici părinţii lui ci pentru ca să se arate slava Lui Dumnezeu printrânsul . Iată iubirea cea mare de oameni a Lui Dumnezeu,  iată cele două firi a lui Hristos , firea omenească şi firea dumnezeiească lucrătoare în mijlocul poporului Înălţa la cer  cu trupul ca noi să fim şi mai tari în credinţa noastră faţă de

Dumnzeu care nu se desparte de sânurile părinteşti ci cu noi cei de pe pământ locuind împreună ca un om astăzi de pe Muntele Măslinilor se înalţă cu trupul cel înviat  şi transfigurat de pe pământ  la cer în slavă şi firea noastră cea căzută înălţându-o cu milostivirea Sa ,făgăduindu-ne tuturor ca va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor.

Praznicul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos  are un caracter de mărire de încununare a operei mântuitoare a Lui Hristos Domnul. Cum Cel coborât cu smerenie pe pământ suferind chinuri şi moarte pentru mântuirea noastră astăzi se Înalţă în slavă cerească şezând de-a dreapta Tatălui în ceruri, unde din veci a fost biruitor al morţii, Împărat al slavei şi înoitor al firii noastre omeneşti Căci Domnul Iisus Hristos bogat fiind ,a sărăcit pentru noi ca să ne îmbogăţească prin sărăcia Lui (II Corinteni Cap.8, 9). În cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm că după patimă şi învierea Sa din Morţi Mântuitorul Hristos  timp de 40 de zile s-a arătat pe sine cu multe semne doveditoare, vorbind  despre cele ale Împărăţiei lui Dumnezeu până în ziua când s-a înălţat la cer după ce prin Duhul Sfânt a dat poruncile Sale apostolilor pe care ia ales.(Fapt. Ap. cap. I, 2-3), retrăgându-se apoi din Ierusalim spre Betania pe Muntele Măslinilor unde  a învăţat pe ucenicii săi să propovăduiască evanghelia la toată făptura apoi ridicându-şi sfintele Sale mâini i-a binecuvântat pe dânşii  şi despărţindu-se de dânşii S-a înălţat la cer (Luca cap. XXIV. 50.) Iar când se înălţa El ,ei priveau la cer cu ochii aţintiţi şi iată doi bărbaţi au stat lângă El îmbrăcaţi în hai albe zicând celor ce priveau la cer: Bărbati galeleeni ce staţi uitându-vă la cer? Acest Iisus care s-a înălţat de la voi la cer astfel va şi veni precum l-aţi văzut înălţându-se (Fapt.Ap.cap.I. 9-12).

Înălţarea Domnului cu trupul de pe pământ la cer este pentru oameni chezăşia mântuirii şi îndumnezeirii noastre după cuvintele Domnului care îndemna pe Sfintii Apostoli cât şi un indemn si pentru noi toţi  Aveţi credinţă în Mine……Eu mă duc să vă pregătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă voi lua pe voi la Mine ,ca să fiţi şi voi acolo unde sunt şi Eu(Ioan cap.XIV.2-6). Când Mântuitorul Iisus Hristos se înalţă la cer făgăduieşte Sfinţilor Apostoli că nu-i va lăsa orfani văzând mâhnirea lor sufletească la despărţire .Le făgăduieşte că va fi cu dânşii până la sfârşitul veacurilor (Matei XXVIII.20) iar în rugăciunea arhierească rostită către Tatăl zice: Dar nu numai pentru aceştia mă rog ci şi pentru cei ce vor crede întru Mine după cuvântul lor (Ioan XVII 19-20), deci se roagă şi pentru noi toţi care credem Lui şi împlinim poruncile Lui făcându-ne fii ai Lui. Şi iarăşi Slava pe care Tu Mi-ai dat-o , dat-o şi lor ca să fie una ,precum una suntem. Eu întru ei şi Tu întru Mine ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe Mine(Ioan cap.XVII 23.).

Prin sfânta Sa înălţare Mântuitorul Iisus Hristos ,uneşte cele cereşti cu cele pământeşti ,deschide calea către cer a fiecărui dintre noi şi ne asigură de marea Sa

iubire faţă de noi, dorind ca să fim împreună cu El după cuvintele Părinte aceia pe care mi-ai dat voiesc ca acolo unde sunt Eu să fie şi ei împreună cu Mine ca să privească slava Mea pe care Tu mi-ai dat-o căci M-ai iubit pe Mine înainte de întemeierea lumii.(Ioan cap.XVII.24.).

Iată ce loc şi ce cale de fericire veşnică ne pregăteşte Mântuitorul Iisus Hristos. La ce înălţime ne ridică unindu-ne cu Dumnezeu şi făcându-ne una cu El.

Adevărat s-a înălțat!