PREDICA LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

  Domnul Iisus Hristos, după ce a vorbit cu ucenicii Săi

 s-a Înălţat la cer şi a şezut dea-dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl

(Marcu cap.XIV. 19)

Hristos s-a Înălțat!

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după ce a suferit patimi înfricoşate, răstignire şi moarte de care s-au înfricoşat nu numai firea omenească ci sau schimbat şi stihiile cerului şi a pământului, văzând răbdarea cea mai presus de fire omenească a treia zi a înviat din mormântul cel pecetluit şi străjuit cu strajă puternică, arătându-se pe sine biruitor al morţii şi stăpân al vieţii.

După sfânta Sa înviere din morţi s-a arătat femeilor mironosiţe care mergeau să ungă cu miresme trupul Domnului — neştiind că a înviat- şi cărora le zice  Bucuraţi-vă , apoi s-a arătat sfinţilor Săi ucenici şi apostoli care se risipise plini de întristare şi frică ,despărţiţi acum de învăţătorul lor Iisus Hristos şi pe care îi binecuvintează  cu părinteştile cuvinte Pace Vouă . La 8 zile s-a arătat Sfântului Apostol Toma , zicându-i să nu fie îndoielnic de învierea cea din morţi , ci să fie credincios. Apoi Domnul s-a arătat multora din cei care credeau întrânsul ca să-şi arate şi mai mult puterea Sa dumnezeiscă  prin învierea din morţi . Ba încă şi mai mult a petrecut  în mijlocul poporului alături de ucenicii Săi timp de 40 de zile ,învăţând şi tămăduind pe cei bolnavi flămânzind şi însetând , mâncând şi ospătând în mijlocul oamenilor păcătoşi, arătându-se prin aceasta ca nu este o nălucire ci este om şi Dumnezeu , care a venit în lume să cheme la mântuire pe toţi cei osteniţi şi împovăraţi de jugul păcatelor. Îl vedem pe Domnul plin de milă şi bunătate în pridvorul lui Solomon la scăldătoarea oilor unde zăcea mulţime de bolnavi orbi şchiopi, uscaţi cum vindecă pe un slăbănog care a aşteptat 38 de ani în suferinţă. Îl vedem pe Domnul care zice N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi ci pe cei păcătoşi… stând de vorbă cu o femeie păcătoasă samarineancă lângă fântâna lui Iacov ,cerându-i apă să bea, fiind însetată firea omenească, dar o minune , Cel care a cerut apă trecătoare dăruieşte samarinencei apa cea vie apa cea veşnică , apa iertării păcatelor, după care îi făgăduieşte ca nu va înseta niciodată.

Călătorind Domnul pe cale cu ucenicii Săi şi întâlnind un orb din naştere ,Sfinţii Apostoli îl întreabă Doamne cine a greşit acesta sau părinţii lui de s-a născut orb?  dar Domnul Doctor al sufletelor şi al trupurilor vindecându-l le-a răspuns Nici acesta si nici părinţii lui ci pentru ca să se arate slava Lui Dumnezeu printrânsul . Iată iubirea cea mare de oameni a Lui Dumnezeu,  iată cele două firi a lui Hristos , firea omenească şi firea dumnezeiească lucrătoare în mijlocul poporului Înălţa la cer  cu trupul ca noi să fim şi mai tari în credinţa noastră faţă de

Dumnzeu care nu se desparte de sânurile părinteşti ci cu noi cei de pe pământ locuind împreună ca un om astăzi de pe Muntele Măslinilor se înalţă cu trupul cel înviat  şi transfigurat de pe pământ  la cer în slavă şi firea noastră cea căzută înălţându-o cu milostivirea Sa ,făgăduindu-ne tuturor ca va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor.

Praznicul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos  are un caracter de mărire de încununare a operei mântuitoare a Lui Hristos Domnul. Cum Cel coborât cu smerenie pe pământ suferind chinuri şi moarte pentru mântuirea noastră astăzi se Înalţă în slavă cerească şezând de-a dreapta Tatălui în ceruri, unde din veci a fost biruitor al morţii, Împărat al slavei şi înoitor al firii noastre omeneşti Căci Domnul Iisus Hristos bogat fiind ,a sărăcit pentru noi ca să ne îmbogăţească prin sărăcia Lui (II Corinteni Cap.8, 9). În cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm că după patimă şi învierea Sa din Morţi Mântuitorul Hristos  timp de 40 de zile s-a arătat pe sine cu multe semne doveditoare, vorbind  despre cele ale Împărăţiei lui Dumnezeu până în ziua când s-a înălţat la cer după ce prin Duhul Sfânt a dat poruncile Sale apostolilor pe care ia ales.(Fapt. Ap. cap. I, 2-3), retrăgându-se apoi din Ierusalim spre Betania pe Muntele Măslinilor unde  a învăţat pe ucenicii săi să propovăduiască evanghelia la toată făptura apoi ridicându-şi sfintele Sale mâini i-a binecuvântat pe dânşii  şi despărţindu-se de dânşii S-a înălţat la cer (Luca cap. XXIV. 50.) Iar când se înălţa El ,ei priveau la cer cu ochii aţintiţi şi iată doi bărbaţi au stat lângă El îmbrăcaţi în hai albe zicând celor ce priveau la cer: Bărbati galeleeni ce staţi uitându-vă la cer? Acest Iisus care s-a înălţat de la voi la cer astfel va şi veni precum l-aţi văzut înălţându-se (Fapt.Ap.cap.I. 9-12).

Înălţarea Domnului cu trupul de pe pământ la cer este pentru oameni chezăşia mântuirii şi îndumnezeirii noastre după cuvintele Domnului care îndemna pe Sfintii Apostoli cât şi un indemn si pentru noi toţi  Aveţi credinţă în Mine……Eu mă duc să vă pregătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă voi lua pe voi la Mine ,ca să fiţi şi voi acolo unde sunt şi Eu(Ioan cap.XIV.2-6). Când Mântuitorul Iisus Hristos se înalţă la cer făgăduieşte Sfinţilor Apostoli că nu-i va lăsa orfani văzând mâhnirea lor sufletească la despărţire .Le făgăduieşte că va fi cu dânşii până la sfârşitul veacurilor (Matei XXVIII.20) iar în rugăciunea arhierească rostită către Tatăl zice: Dar nu numai pentru aceştia mă rog ci şi pentru cei ce vor crede întru Mine după cuvântul lor (Ioan XVII 19-20), deci se roagă şi pentru noi toţi care credem Lui şi împlinim poruncile Lui făcându-ne fii ai Lui. Şi iarăşi Slava pe care Tu Mi-ai dat-o , dat-o şi lor ca să fie una ,precum una suntem. Eu întru ei şi Tu întru Mine ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe Mine(Ioan cap.XVII 23.).

Prin sfânta Sa înălţare Mântuitorul Iisus Hristos ,uneşte cele cereşti cu cele pământeşti ,deschide calea către cer a fiecărui dintre noi şi ne asigură de marea Sa

iubire faţă de noi, dorind ca să fim împreună cu El după cuvintele Părinte aceia pe care mi-ai dat voiesc ca acolo unde sunt Eu să fie şi ei împreună cu Mine ca să privească slava Mea pe care Tu mi-ai dat-o căci M-ai iubit pe Mine înainte de întemeierea lumii.(Ioan cap.XVII.24.).

Iată ce loc şi ce cale de fericire veşnică ne pregăteşte Mântuitorul Iisus Hristos. La ce înălţime ne ridică unindu-ne cu Dumnezeu şi făcându-ne una cu El.

Adevărat s-a înălțat!

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: